Naxçıvan Muxtar Respublikası

Güləş Federasiyası

Regional nümayəndəliklər

- Şərur rayonu  rəhbər   Tuncay Cəfərov

- Babək rayonu   rəhbər   Həsən Zeynalov

- Şahbuz rayonu   rəhbər   Mübariz Əliyev

- Culfa rayonu   rəhbər  Şükür Babayev

- Ordubad rayonu   rəhbər  Bəxtiyar Əsgərov

- Kəngərli rayon   rəhbər  Məhərrəm Əliyev

- Sədərək rayon  rəhbər  Məhərrəm Qədimov