Naxçıvan Muxtar Respublikası

Güləş Federasiyası

Regional nümayəndəliklər

- Şərur rayonu rəhbər: Kamil Məmmədov

- Babək rayonu rəhbər: Həsən Zeynalov

- Culfa rayon rəhbər: Siyam Hacıyev

- Şahbuz rayonu rəhbər: Mübariz Əliyev

- Ordubad rayonu rəhbər: Bəxtiyar Əsgərov

- Kəngərli rayon rəhbər: Məhərrəm Əliyev

- Sədərək rayon rəhbər: Məhərrəm Qədimov